P2: Spodbude za zagon inovativnih podjetij (od 2024 naprej ažuriran razpis!)

Ključne informacije o finančni spodbudi P2
(do 2023)

Za podjetja v najbolj začetnih fazah

novoustanovljena podjetja

novoustavnoljena podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p., zadruga

P2: Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Razpis P2 je subvencija, namenjena sofinanciranju zagona inovativnih podjetij, razvoju MVP (angl. minimum viable product) in lansiranju inovativnih produktov na trg. Namen finančne spodbude P2 je torej razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme ter ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.


P2 spodbuja zagon tehnološko inovativnih podjetij s potencialom rasti, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trga in osredotoča na reševanje problemov kupcev.

Ključne informacije o finančni spodbudi P2

Višina financiranja

 • do 54.000 EUR subvencije na podjetje
 • tudi 100-odstotna intenzivnost pomoči

Doba financiranja

Izplačilo v treh tranšah v treh letih

 • 1. tranša: 10.000 EUR
 • 2. tranša: 12.000 EUR
 • 3. tranša: 32.000 EUR

Upravičenci in osnovni pogoji

 • mikro- in mala podjetja
 • podjetje, registrirano v Sloveniji
 • podjetje, registrirano kot d. o. o., s. p. ali zadruga
 • podjetje nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • pomemben datum registracije (za leto 2020 podjetja, registrirana med 1. 1. 2020 in 15. 3. 2021)
 • vsaj eden zaposleni ob podpisu pogodbe o financiranju

Drugi pogoji

 • zaprta finančna konstrukcija: lastna sredstva + pričakovana sredstva iz razpisa + premostitvena sredstva
 • poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2022*
 • proizvodi in storitve, ki so tržno naravnani
 • razvoj mora potekati v podjetju (izjema je lahko področje, ki ga podjetje ne zmore/zna razvijati samo)
 • podjetje v treh letih ni prejelo več kot 200.000 evrov državne pomoči (de minimis)
 • vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter delovanje v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo
 • prijava v slovenskem jeziku, vsi izračuni v evrih
 • vključitev v mentorski program

Merila za izbor

 • dosežene točke na DEMO dnevu v predselekcijskem postopku tekmovanja Start:up Slovenija
 • višina osnovnega kapitala/višina podjetnikovega kapitala/višina zadružnega kapitala na zadnji dan leta
 • inovativnost
 • strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja
 • reference in zaposlenost lastnikov v podjetju

Predselekcijsi postopek P2

Pridobitev finančne spodbude P2 je delno pogojena tudi s sodelovanjem v predselekcijskem postopku, katerega namen je pomoč pri izboru najustreznejših startup podjetij za finančno spodbudo P2 z vključitvijo podjetniških ekspertov v postopek ocenjevanja in osebno predstavitvijo poslovnih idej. Sodelovanje v predselekciji ni nujno, je pa zelo priporočljivo. Sodelovanje v predselekciji zajema:

 • možnost pridobitve do 35 točk na razpisu za zagonsko subvencijo P2;
 • osebno predstavitev pred strokovno komisijo, sestavljeno iz investitorjev, podjetnikov in podjetniških strokovnjakov, na DEMO dnevu;
 • odgovore na ključna vprašanja, pomoč pri pripravi formalne vloge za pridobitev subvencije, pomoč pri pripravi predstavitve in še več.

Predselekcija omogoča prijaviteljem na različnih dogodkih in aktivnostih tudi aktivno mreženje in širjenje koristnih povezav doma in v tujini, pridobivanje najsodobnejših podjetniških znanj in veščin, spoznavanje dragocenih izkušenj drugih startup podjetnikov, medijsko in širšo poslovno prepoznavnost (mediji in partnerska mreža Start:up Slovenija intenzivno spremljajo predselekcijo in njene udeležence) ter priznanja najbolje uvrščenim podjetjem v najzgodnejši fazi razvoja.

Pomembne koristi za vse udeležence v predselekciji:

 • »all inclusive« paket PODIM za tri najboljše ocenjene startupe – brezplačna vstopnica za eno osebo, vključno z nočitvijo, možnost sejemske predstavitve produkta na PODIM Marketplace, organizirano 1 : 1 mreženje z investitorji in uveljavljenimi podjetji ter izpostavljenost v okviru konferenčnega dogajanja
 • nominacija najboljših treh ocenjenih startupov za nagrado Slovenski start:up leta

Prijave v predselekcijski postopek se zbirajo na portalu prijave.startup.si. Roki za posamezne korake (prijava v predselekcijo, oddaja razpisa) so odvisni od datuma objave razpisa. Točni datumi so na uradni strani finančne spodbude, ki je navedena na koncu te strani.

Vsebinska podpora in programi usposabljanja

Slovenski podjetniški sklad prejemnikom finančnih spodbud zagotavlja tudi intenzivno vsebinsko podporo v obliki mentorskega programa ter drugih specializiranih, intenzivnih in zaključenih podpornih programov. Osrednji cilj vsebinske podpore programa Startup Plus je povečanje in izboljšanje učinka finančnih spodbud sklada, namenjenih podjetjem v zgodnji fazi rasti.

Udeležba podjetij v vsebinskih programih se odraža v obliki višje stopnje preživelosti in hitrejše mednarodne rasti startup podjetij. Vsebinski programi imajo torej ključno vlogo, da so startup podjetja uspešnejša tako zaradi pridobitve novih znanj in poznanstev kot zaradi boljše vključenosti v ekosistem.

Za več informacij o ažuriranem razpisu P2 spremljate www.podjetniskisklad.si.

SK75

Konvertibilno posojilo (posojilo z možnostjo konverzije v lastniški delež) za prehod v fazo rasti

 • 75.000 EUR, izplačanih v treh tranšah
 • ugodni pogoji za posojilo
 • podprtih pribl. 10 podjetij na leto
Več oSK75

SI-SK – Tudi za scaleup podjetja

Soinvestiranje: podvojitev zasebne investicije korporacij ali zasebnih investitorjev

 • od 100.000 EUR do 600.000 EUR javne investicije
 • podprtih pribl. 5 podjetij na leto, 4 roki odpiranja
 • dodaten kapital za globalno rast
Več o SI-SK – Tudi za scaleup podjetja
Dostopnost