P2

SI-SK

SK75

prejemniki finančnih spodbud sklada za podjetja v zgodnjih fazah rasti

Program se je izvajal v letih 2019 – 2021.

INTL

program za internacionalizacijo, specializiran za startupe

Program internacionalizacije je namenjen inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla (startup, scaleup in drugi inovativni MSP-ji), ki imajo mednarodne ambicije.


Program internacionalizacije je namenjen inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla (startup, scaleup in drugi inovativni MSP-ji), ki imajo mednarodne ambicije. Program ponuja:

 • delavnice,
 • skupinske obiske konferenc,
 • diagnostiko,
 • individualno svetovanje.

Izobraževalni program –
delavnice o internacionalizaciji

Izobraževalni program pokriva ključna znanja s področja internacionalizacije, predavatelji pa so ugledni in izkušeni mednarodni podjetniki ali podjetniški svetovalci. V programu se obravnavajo teme s področja mednarodnega poslovanja, na primer:

 • strategije širitve na tuje trge,
 • »Growth marketing« na tujih trgih,
 • prodaja na tujih trgih,
 • kompetence posameznika in ekipe za mednarodno rast,
 • financiranje mednarodne rasti.

Dodatno so organizirana tudi izobraževanja o vstopu na posamezne trge.

Diagnostika pripravljenosti za mednarodno poslovanje

Z diagnostiko poslovanja se v programu ugotovi stopnja pripravljenosti posameznega startup podjetja za internacionalizacijo. Podjetje tako pridobi t. i. gap analizo in konkretne nasvete za širitev na tuje trge. Diagnostika je podlaga in pogoj za individualno svetovanje, v analizi pa se obravnavajo naslednja področja:

 • primernost produkta ali storitve za ciljni trg,
 • formalne in neformalne kompetence ekipe za delovanje na ciljnem trgu,
 • finančna vzdržnost pri vstopu in obstoju na ciljnem trgu,
 • primernost vsebine/gradiv za ciljni trg,
 • spodobnost podjetja in pripravljenost poslovnih procesov za rast.

Individualno svetovanje

Na podlagi diagnostike so podjetja deležna dodatnega individualnega svetovanja z izkušenimi slovenskimi in tujimi podjetniki ter strokovnjaki za zapolnitev vrzeli in postavitev trdnih temeljev za mednarodno poslovanje. Pri tem se podjetjem pomaga tudi konkretno s strategijo in dostopom (stiki) do ključnih izvoznih trgov in podjetniških vozlišč, kot so Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Srbija, Velika Britanija, Francija, Španija, Italija, ZDA, Rusija, Poljska, Madžarska, Češka, BiH, Slovaška.

Skupinski obiski konferenc

V okviru programa so organizirani skupinski obiski najbolj prepoznavnih evropskih konferenc, kot so Web Summit, Slash, Bits&Prezels, Berlin Disrupt in druge. Za startup podjetja je organiziran celoten aranžma (nastanitev, prevoz, program ipd.), del stroškov pa je tudi subvencioniran. Udeležba več podjetij na konferenci omogoča še medsebojno mreženje in izmenjavo izkušenj.

Dostopnost