Mentorji

Cilj programa mentoriranja je pridobitev ustreznega mentorja Slovenskega podjetniškega sklada za podprta startup podjetja, ki na individualnih srečanjih ponuja pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe.

Pri izvajanju mentoriranja je pomembna aktivna vloga obeh, tako mentorja kot podjetnika. Na ta način dosežeta zaupanje in konkretne rezultate. Mentoriranje se izvaja na tistih področjih poslovanja podjetja, ki jih podjetje opredeli skupaj z mentorjem: finance, marketing, človeški viri, strateško planiranje in vodenje podjetja, ključni indikatorji poslovanja podjetja (KPI, ključni kazalniki uspešnosti), mreženje, povezovanje s ključnimi partnerji in viri financiranja, vstop na nove trge idr.

Slovenski podjetniški sklad vodi uradno evidenco startup mentorjev, iz katere lahko startup podjetja izberejo svojega mentorja. Sklad podjetjem, ki so podprta s finančnimi produkti sklada (P2, SK75, SI-SK), tudi krije določeno kvoto mentorskih ur.


Seznam mentorjev

Sledi seznam mentorjev, ki aktivno mentorirajo slovenska startup podjetja:

Seznam mentorjev (.pdf)

Priročnik za mentorje startup podjetjem

Priročnik za mentorje (.pdf)

Startup mentor z nasveti, povezovanjem in usmerjanjem pomaga podjetniku oziroma podjetniški ekipi razviti stabilno in dobičkonosno podjetje. Njegov cilj je maksimizacija podjetnikovega premoženja, pri čemer pazi, da podjetnika obravnava celostno in da poslovni uspeh ne gre na račun osebne sreče ali zdravja. Preberite več o tem, kako biti dober startup mentor v priročniku, ki sta ga za SPS pripravila dr. Rok Stritar in dr. Blaž Zupan.

Teme v priročniku za mentorje startup podjetij:

 • Kaj dela startup mentor – mentor podjetniškega procesa
 • Ravni delovanja startup mentorja
 • Faze razvoja startup podjetja z vidika mentoriranja
 • Vloge mentorja podjetniškega procesa v podjetju
 • Napotki ob prvem mentorskem stiku
 • Napotki za preostala mentorska srečanja

Kodeks startup skupnosti

Za čim boljše delovanje startup skupnosti in mentorskega procesa je Slovenski podjetniški sklad skupaj s ključnimi deležniki ekosistema pripravil kodeks startup skupnosti. Namen tega kodeksa je zagotoviti temeljna pravila in smernice za oblikovanje slovenskega startup ekosistema, katerega členi med seboj sodelujejo, se povezujejo in podpirajo, obenem pa delujejo po najvišjih etičnih in poslovnih standardih.

Ključni izsek iz kodeksa

V slovenski startup ekosistem vključujemo vse udeležence (fizične in pravne osebe), ki jih zanima podjetništvo, ne glede na njihovo ozadje. Tako smo vsi zavezani k ustvarjanju prijaznega, pravičnega, varnega in sodelovalnega okolja za vse, ne glede na spol, spolno usmerjenost, sposobnost, narodnost, družbenoekonomski status ali vero.

Oblike vedenja, ki jih pri članih skupnosti spoštujemo:

 • proaktivnost in aktivno oblikovanje skupnosti (skupaj smo močnejši)
 • aktivna udeležba na aktivnostih skupnosti – dogodki, mentorstva ipd.
 • povezovanje in sodelovanje med vsemi akterji in izkazovanje spoštovanja do vseh
 • konstruktivno reševanje morebitnih konfliktov
 • izpostavitev primerov dobre prakse in opozarjanje na primere slabe prakse
 • promocija slovenskega startup ekosistema v tujini ob vsaki priložnosti
 • iskrenost, korektnost in konkretnost pri predlogih, komentarjih, argumentih
 • izkazovanje hvaležnosti za pomoč, ki jo nudijo deležniki startup skupnosti, in zavezanost k stalni poslovni in osebnostni rasti

Oblike vedenja, ki so prepovedane in predstavljajo takojšnjo izključitev iz skupnosti:

 • ponižujoče, diskriminacijsko, nasilno ali nadlegovalno vedenje in sovražni govor tako na dogodkih v osebni komunikaciji kot na spletu
 • širjenje zaupnih informacij ali govoričenje, kršenje pravic intelektualne lastnine drugih članov skupnosti, kršenje GDPR pravil o obveščanju in ravnanju z osebnimi podatki ter akviziterska promocija lastnih produktov ali storitev v skupnosti
 • izkoriščanje skupnosti ali posameznih članov zgolj v svojo materialno korist
 • uporaba prepovedanih snovi ali zloraba alkohola na dogodkih skupnosti ter kršenje zakonov v interakciji s skupnostjo

V kodeksu so opredeljene tudi usmeritve glede javnega financiranja startup ekosistema. Če želimo zagotoviti dolgoročen obstoj, razvoj in čim večji uspeh slovenske startup skupnosti, je namreč ključno, da imamo vsi gospodaren, spoštljiv in konstruktiven odnos do javnega sofinanciranja.Dodogki za mentorje

Slovenski podjetniški sklad vsako leto organizira tudi več izobraževanj in dogodkov izključno za startup mentorje in investitorje, da uspešni podjetniki in podjetniški strokovnjaki razvijajo svoje mentorske in coaching kompetence. Če udeležba na tovrstnih dogodkih zanima tudi vas, postanite startup mentor. Utrinki s preteklih dogodkov za mentorje:

Postani mentor

Ekipa Slovenskega podjetniškega sklada pripravlja nov program vsebinske podpore, ki se bo pričel konec leta 2023. Objavljen bo tudi nov razpis za startup mentorje. Za več informacij spremljate www.podjetniskisklad.si.

Dostopnost