Investitorji

Seznam investitorjev

Sledi seznam domačih investitorjev, ki aktivno investirajo v slovenska startup podjetja:

Mehanizem soinvestiranja

Slovenski podjetniški sklad je izvajal finančni mehanizem soinvestiranja z zasebnimi investitorji (poslovnimi angeli, skladi tveganega kapitala, korporacijami in drugimi investitorji). Finančni mehanizem je omogočal, da se zasebna investicija podvoji z javnimi sredstvi.

Če je zasebni investitor investiral od 100.000 EUR (minimalni znesek) do 600.000 EUR v posamezni investiciji, je Slovenski podjetniški sklad podvojil ta znesek, pri čemer so vsi investitorji vstopali v podjetje pod enakimi pogoji. Minimalni znesek 100.000 EUR je lahko prispevalo tudi več investitorjev.

Prednosti mehanizma soinvestiranja

  • zmanjšanje tveganja na posamezno investicijo
  • višja investicija za podjetje za hitrejšo rast
  • možnost udeležbe prejemnika investicije (podjetja) v vsebinskih in mentorskih programih sklada
  • povezovanje investitorja z drugimi investitorji, mentorji ipd.
  • že pripravljeni investicijski dokumenti (družbena pogodba ipd.)
  • enostavna prijava na razpis in odpiranje vlog vsak konec četrtletja

Več o mehanizmu soinvestiranja

Dostopnost