P2

prejemniki finančnih spodbud sklada za podjetja v zgodnjih fazah rasti

Bo objavljeno kmalu

KorpoStart

povezovanje startupov s korporacijami

Namen programa KorpoStart je spodbujanje sodelovanja korporacij in inovativnih malih in srednjih podjetij (MSP, primarno startup in scaleup podjetja) s ciljem ustvarjanja uspešnih skupnih zgodb.


Podjetja v programu naredijo konkreten razvojni korak – s korporacijami vsebinsko sodelujejo, hkrati pa te v startupe investirajo, in sicer z mehanizmom soinvestiranja Slovenskega podjetniškega sklada (SI-SK).

Sodelovanje korporacije z inovativnim podjetji je po drugi strani kot posvojitev otroka (koga posvojiti, zakaj posvojiti, priprava okolja, delo s posvojencem, rast…). Ob tem je polno predsodkov in strahov, ki jih s programom odkrito in sistematično nagovarjamo in rešujemo.

Končni cilj je skupaj ustvariti večjo vrednost, kot jo lahko ustvarijo mlada inovativna podjetja samostojno, in to v korist korporacij, mladih podjetij in ciljnega trga.

Korpo_program –
predstavitev programa za korporacije

Velike napredne korporacije spoznavajo, da so prevelike, da bi lahko ves razvoj naredile same, zato se povezujejo z zunanjimi viri oz. centri idej, rešitev, novih tehnologij in znanj. To izvajajo sistematično, ne priložnostno. Številne priložnosti obdelujejo portfeljsko, vsako posamezno pa s postopno izgradnjo t. i. investicijske zrelosti.

Usposabljanje podaja aktualne primere prakse uspešnega sodelovanja z zunanjimi ekipami novih znanj, tehnologij in rešitev. Program se izvaja z namenom povečanja angažiranosti zasebnih investitorjev na področju vlaganja v zgodnje razvojne faze perspektivnih in inovativnih mladih podjetij.

Vsebine, ki jih pokriva program:

 • Zakaj odprto inoviranje? Poti do aktivne inovacijske strategije in kulture. »Playing Lean« – simulacija delovanja startupa.
 • Vitka/agilna inovacijska miselnost in praksa. Koncepti Business Model Canvas, Lean Startup, Customer Development, Design Thinking, Agile team work.
 • Primeri sodelovanja korporacij in startupov – primeri dobre prakse in kaj vse gre lahko narobe. Izmenjava izkušenj. Mreženje.
 • Pivotiranje poslovnih modelov (intenzivna izkustvena delavnica). Prioritiziranje hipotez. Tehnike zgodnjega in hitrega testiranja prototipov pivotiranih ponudbenih vrednosti.
 • Faze zajemanja, inkubiranja, pospeševanja in integriranja novih poslovnih modelov. Ocenjevanje stopnje zrelosti investiranja v inovativne startupe. Uporaba inovacijskih metrik.
 • Formati sodelovanja s startup ekipami. Finančni in pravni vidiki sodelovanja s startupi, vloga sklada. Priprava na spoznavne delovne sestanke s startupi.

Startup_program – predstavitev programa za podjetja

Pri sodelovanju s korporacijo gre običajno več kot le za finančno naložbo. Je kot posvojitev, ki zagotavlja drugačen razvoj od siceršnjega. »Posvojeni« ekipi prinaša dodatne obveznosti, ki pa so lahko ključna podpora na poti do večjega uspeha.

Vsebina programa za podjetja:

 • Korporacije in vidiki odprtega inoviranja: zakaj, kje, kako, kdaj, kdo. Stopnja investicijske zrelosti startupa z vidika korporacij.
 • Miselnost, vrednote, načela in primeri prakse vitkega inoviranja in agilnega dela/razvoja. Pivotiranje poslovnih modelov za korporacije (izkustvena delavnica). »Playing Lean« – simulacija zmagovanja na trgu.
 • Primeri sodelovanja korporacij in startupov – dobre prakse in kaj vse gre lahko narobe. Izmenjava izkušenj. Mreženje.
 • Razvoj sposobnosti pridobitve strank in sposobnosti ohranjanja strank (tovarna kupcev, prodajni lijak, hekanje rasti …). Posebnosti B2B prodaje (situacijska, SPIN prodaja).
 • Človeški, organizacijski, finančni in pravni vidiki sodelovanja s korporacijami. Predstavitev razpisa SPS za soinvestiranje.
 • Priprava na spoznavne delovne sestanke in pogajanja s korporacijami. Pitchanje vrednosti za korporacije in dostavljanje obljub. Scenariji upravljanja inoviranja.

Individualno usposabljanje za startup podjetja

Program vključuje tudi individualno svetovanje startup podjetjem, saj so situacije in potenciali startupov različni. Ob primerni ambicioznosti in resnosti potrebujejo individualno pomoč, da primerno dozorijo za konkretno strateško investiranje, ki ga zagotavlja korporacija. Individualno usposabljanje startupa za sodelovanje s korporacijami se začne z analizo stanja in načrtov startupa, nadaljuje pa se s paketom ur konkretne individualne pomoči.

Primeri mentorskih/izvajalskih pomoči, ki jih bomo izvajali glede na dejansko stanje rešitve oz. ekipe:

 • iskanje poslovnega modela sodelovanja s korporacijami
 • formuliranje konkretne ponudbe vrednosti za korporacije (win-win)
 • odpravljanje predpostavk/tveganja poslovnih modelov za korporacije
 • dvig vrednosti tima skozi dopolnitev primarne in sekundarne ekipe
 • navezovanje stikov s ključnimi predstavniki korporacije
 • komuniciranje/pogajanje s predstavniki korporacije

Način dela v programu

Kombinacija predavanj, primerov iz prakse (zunanji gosti) ter konkretnega individualnega in timskega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj ter osredotočenimi razpravami. Delavnice so podprte s predstavitvami v PowerPointu, primeri dobre literature in videovsebinami za poglobljeno delo ter s kopijo vsebine, ki se ustvari na sami delavnici.

Izvajalci programa

 • CorpoHub
 • GZS
 • SAŠA Inkubator

Želiš izvedeti več?