P2

SI-SK

SK75

prejemniki finančnih spodbud sklada za podjetja v zgodnjih fazah rasti

Program se je izvajal v letih 2019 – 2021.

KorpoStart

povezovanje startupov s korporacijami

Namen programa KorpoStart je spodbujanje sodelovanja korporacij in inovativnih malih in srednjih podjetij (MSP, primarno startup in scaleup podjetja) s ciljem ustvarjanja uspešnih skupnih zgodb.


Podjetja v programu naredijo konkreten razvojni korak – s korporacijami vsebinsko sodelujejo, hkrati pa te v startupe investirajo, in sicer z mehanizmom soinvestiranja Slovenskega podjetniškega sklada (SI-SK).

Sodelovanje korporacije z inovativnim podjetji je po drugi strani kot posvojitev otroka (koga posvojiti, zakaj posvojiti, priprava okolja, delo s posvojencem, rast…). Ob tem je polno predsodkov in strahov, ki jih s programom odkrito in sistematično nagovarjamo in rešujemo.

Končni cilj je skupaj ustvariti večjo vrednost, kot jo lahko ustvarijo mlada inovativna podjetja samostojno, in to v korist korporacij, mladih podjetij in ciljnega trga.

Pri sodelovanju s korporacijo gre običajno več kot le za finančno naložbo. Je kot posvojitev, ki zagotavlja drugačen razvoj od siceršnjega. »Posvojenemu« timu prinaša dodatne obveznosti, ki pa so lahko ključna podpora na poti do večjega uspeha.

Promocijsko-izobraževalna konferenca

Program zajema letno večjo promocijsko-izobraževalno konferenco za startup podjetja, korporacije in druge, ki jih zanima ta tematika.

Individualno usposabljanje za startup podjetja

Program vključuje tudi individualno svetovanje startup podjetjem, saj so situacije in potenciali startupov različni. Ob primerni ambicioznosti in resnosti tima potrebujejo individualno pomoč, da primerno dozorijo za konkretno strateško investiranje, ki ga zagotavlja korporacija. Individualno usposabljanje startupa za sodelovanje s korporacijami se začne z analizo stanja in načrtov startupa, nadaljuje pa se s paketom ur konkretne individualne pomoči.

Primeri mentorskih/izvajalskih pomoči, ki jih bomo izvajali glede na dejansko stanje rešitve oz. tima:

  • iskanje poslovnega modela sodelovanja s korporacijami
  • formuliranje konkretne ponudbe vrednosti za korporacije (win-win)
  • odpravljanje predpostavk/tveganja poslovnih modelov za korporacije
  • dvig vrednosti tima z dopolnitvijo primarnega in sekundarnega tima
  • navezovanje stikov s ključnimi predstavniki korporacije
  • komuniciranje/pogajanje s predstavniki korporacije
Dostopnost