P2

SK75

SI-SK

prejemniki finančnih spodbud sklada za podjetja v zgodnjih fazah rasti

1.10.2020

KorpoStart

povezovanje startupov s korporacijami

Namen programa KorpoStart je spodbujanje sodelovanja korporacij in inovativnih malih in srednjih podjetij (MSP, primarno startup in scaleup podjetja) s ciljem ustvarjanja uspešnih skupnih zgodb.


Podjetja v programu naredijo konkreten razvojni korak – s korporacijami vsebinsko sodelujejo, hkrati pa te v startupe investirajo, in sicer z mehanizmom soinvestiranja Slovenskega podjetniškega sklada (SI-SK).

Sodelovanje korporacije z inovativnim podjetji je po drugi strani kot posvojitev otroka (koga posvojiti, zakaj posvojiti, priprava okolja, delo s posvojencem, rast…). Ob tem je polno predsodkov in strahov, ki jih s programom odkrito in sistematično nagovarjamo in rešujemo.

Končni cilj je skupaj ustvariti večjo vrednost, kot jo lahko ustvarijo mlada inovativna podjetja samostojno, in to v korist korporacij, mladih podjetij in ciljnega trga.

Pri sodelovanju s korporacijo gre običajno več kot le za finančno naložbo. Je kot posvojitev, ki zagotavlja drugačen razvoj od siceršnjega. »Posvojenemu« timu prinaša dodatne obveznosti, ki pa so lahko ključna podpora na poti do večjega uspeha.

Startup D1 – Kako naj bi korporacije inovirale? (1. 10. 2020, 9.00–16.00)

Korporacije in vidiki odprtega inoviranja: zakaj, kje, kako, kdaj, kdo. Prepoznavanje korporativne inovacijske kulture. Upravljanje inovacijskega lijaka v korporacijah. Miselnost, vrednote, načela ter primeri prakse vitkega inoviranja in agilnega dela/razvoja.

Startup D2 – Kako do sinergije s korporacijo? (2. 10. 2020, 9.00–16.00)

Koncepti Business Model Canvas, Lean Startup, Customer Development. Pivotiranje poslovnih modelov za potenciale korporacije. Prioritiziranje hipotez. Tehnike zgodnjega in hitrega testiranja prototipov ponudbenih vrednosti. Miselnost in praksa Design Thinking. Playing Lean.

Startup D3 – Ambicije je treba znati prodati! (13. 10. 2020, 9.00–16.00)

Osnove pridobivanja in ohranjanja strank (tovarna kupcev, prodajni lijak, hekanje rasti, SPIN prodaja). Pitchanje vrednosti za korporacije in dostavljanje obljub. Dvigovanje stopnje investicijske zrelosti. Specifike razpisa SPS za javno-zasebno soinvestiranje v startupe in scaleupe.

Startup D4 – Izdelava konkretnega akcijskega načrta (14. 10. 2020, 9.00–16.00)

Primeri sodelovanja korporacij in startupov – primeri dobre prakse in kaj vse gre lahko narobe. Pravni vidiki sodelovanja s korporacijami (patenti, pravice, obveznosti …). Iskanje sinergije s korporacijami (zakaj, kje, kdaj, kako, kdo …). Priprava na spoznavne delovne sestanke in pogajanje s korporacijami.

Način dela:

Kombinacija predavanj, primerov iz prakse (zunanji gosti) ter konkretnega individualnega in timskega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj ter osredotočenimi razpravami. Delavnice so podprte s predstavitvami v PowerPointu, primeri dobre literature in videovsebinami za poglobljeno delo ter s kopijo vsebine, ki se ustvari na sami delavnici.

Individualno usposabljanje za startup podjetja

Program vključuje tudi individualno svetovanje startup podjetjem, saj so situacije in potenciali startupov različni. Ob primerni ambicioznosti in resnosti tima potrebujejo individualno pomoč, da primerno dozorijo za konkretno strateško investiranje, ki ga zagotavlja korporacija. Individualno usposabljanje startupa za sodelovanje s korporacijami se začne z analizo stanja in načrtov startupa, nadaljuje pa se s paketom ur konkretne individualne pomoči.

Primeri mentorskih/izvajalskih pomoči, ki jih bomo izvajali glede na dejansko stanje rešitve oz. tima:

  • iskanje poslovnega modela sodelovanja s korporacijami
  • formuliranje konkretne ponudbe vrednosti za korporacije (win-win)
  • odpravljanje predpostavk/tveganja poslovnih modelov za korporacije
  • dvig vrednosti tima z dopolnitvijo primarnega in sekundarnega tima
  • navezovanje stikov s ključnimi predstavniki korporacije
  • komuniciranje/pogajanje s predstavniki korporacije

Korpo_program – 24-urno usposabljanje

Velike napredne korporacije spoznavajo, da so prevelike, da bi lahko ves razvoj naredile same, zato se povezujejo z zunanjimi viri oz. centri idej, rešitev, novih tehnologij in znanja. To izvajajo sistematično, ne priložnostno. Številne priložnosti obdelujejo portfeljsko, vsako posamezno pa s postopno izgradnjo t. i. investicijske zrelosti.

Usposabljanje podaja aktualne primere prakse uspešnega sodelovanja z zunanjimi timi novih znanj, tehnologij in rešitev. Program se izvaja z namenom povečanja angažiranosti zasebnih investitorjev na področju vlaganja v zgodnje razvojne faze perspektivnih in inovativnih mladih podjetij.

Vsebine, ki jih pokriva program:

Korpo D1 – Inovacijska strategija in kultura, agilna miselnost (22. 9. 2020, 9.00–16.00)

Poti do aktivne inovacijske strategije. Vzpostavitev okolja za aktivno sodelovanje z zunanjimi startup in scaleup timi. Gradniki dobre inovacijske kulture. VUCA svet startupov. Agilne vrednote in načela, agilni načini dela in vodenja. Transparentnost, iteracije in retrospektive v praksi.

Korpo D2 – Vitki pristopi, iskanje novih poslovnih modelov (30. 9. 2020, 9.00–16.00)

Koncepti Business Model Canvas, Lean Startup, Customer Development. Pivotiranje poslovnih modelov. Prioritiziranje hipotez. Tehnike zgodnjega in hitrega testiranja prototipov ponudbenih vrednosti. Design Thinking miselnost in praksa. Poslovna simulacija Playing Lean.

Korpo D3 – Aktivno upravljanje inoviranja, finančni vidiki (6. 10. 2020, 9.00–16.00)

Upravljanje inoviranja (računovodenje inoviranja, inovacijski lijak). Ocenjevanje stopnje zrelosti investiranja v inovativne startupe. Formati sodelovanja s startup timi v okviru Slovenskega podjetniškega sklada. Možnosti soinvestiranja s SPS v startup in scaleup time.

Korpo D4 – Izdelava konkretnega akcijskega načrta (7. 10. 2020, 9.00–16.00)

Primeri sodelovanja korporacij in startupov – primeri dobre prakse in kaj vse gre lahko narobe. Pravni vidiki sodelovanja z zunanjimi timi (patenti, pravice, obveznosti …). Izdelava akcijskega načrta odprtega inoviranja. Priprava na spoznavne delovne sestanke s startupi in scaleupi.

Način dela:

Kombinacija predavanj, primerov iz prakse (zunanji gosti) ter konkretnega individualnega in timskega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj ter osredotočenimi razpravami. Delavnice so podprte s predstavitvami v PowerPointu, primeri dobre literature in videovsebinami za poglobljeno delo ter s kopijo vsebine, ki se ustvari na sami delavnici.

Izvajalci programa

  • CorpoHub
  • GZS
  • SAŠA Inkubator

Želiš izvedeti več?