P2

SI-SK

SK75

prejemniki finančnih spodbud sklada za podjetja v zgodnjih fazah rasti

Program se je izvajal v letih 2020 – 2023.

Pospeševalnik prodaje

Pospeševalnik prodaje je usmerjen v zagotavljanje doseganja prodajnih planov podprtih podjetij Slovenskega podjetniškega sklada. To je doseženo prek »brutalne« ocene trenutnega stanja, operativnega akcijskega plana potrebnega napredka prodajnih kompetenc in disciplinirane implementacije.

Kaj vključuje program?

Program je sestavljen iz dveh sklopov:

Sklop 1: »Sales Management Audit« definicija priložnosti napredka v vaši prodaji

Na dveh skupinskih delavnicah podjetniki naredijo samooceno svoje prodaje na naslednjih področjih:

  • Poznavanje kupcev – problemov, bolečin, želja
  • Poznavanje nakupnega procesa – ključne osebe, potek, kriteriji, spremljanje,…
  • Prodajna argumentacija – kako argumentiramo svojo ponudbo
  • Pregled ponudbe – ključne prednosti, reference, cenovna politika,…
  • Pregled procesa pridobivanja »leadov«
  • Pregled prodajnega procesa – lijak, nadzor nad aktivnostmi,…
  • Pregled zaključevanja in reševanja ugovorov strank
  • Pregled digitalne prodaje

Udeleženci ob koncu prvega sklopa spoznajo, kako morajo oblikovati prodajni proces, kje je njihov manko, da prodaja ni takšna kot si jo želijo oz. bi lahko bila.

Sklop 2: Individualno svetovanje – Podjetja korak po koraku izboljšajo svoje prodajne kompetence in svoj prodajni rezultat

Na osnovi »Sales Management Audit« se na individualni bazi določi operativni plan kako povečati število strank, kako doseči višje cene, kako zadržati stranke, kako povečati uspešnost zaključevanja,… in potem se vse to tudi implementira v prakso.

Na podlagi identificiranih ključnih področij izboljšav se izvede nadgradnja prodajnega procesa nato pa se v tesnem sodelovanju z ekipo izvaja tudi prodajne sestanke, video klice, izboljšali marketinške materiale,… V sklopu pospeševalnika prodaje podjetniki nadgradijo prodajno argumentacijo, USP, vsebino digitalnih akcji pridobivanja leadov…

Tako imajo tudi drugo mnenje glede vseh prodajnih aktivnosti v naslednjih mesecih. Vse s ciljem, da se izboljša prodajo že v tekočem in tudi prihodnjih letih.

Kakšne so ključne koristi za podjetja

V prvi fazi podjetja pridobjo  oceno stanja vaše prodaje in kompetenc. Nato se za podjetja izdela podroben seznam aktivnosti, ki jih je potrebno izboljšati za dvig prodaje.

Sledi implementacija teh aktivnosti in izboljšanje prodajnih kompetenc – kjer izvajalci prodajnega pospeševalnika pomagajo tudi pri operativnih prodajnih aktivnostih. Skozi program podjetja direktno izboljšajo svojo prodajno uspešnost, pridobijo boljše število strank in dvignejo vrednost prodaje.

Dostopnost