SI-SK

prejemniki finančnih spodbud sklada za podjetja v zgodnjih fazah rasti

Program se je izvajal v letih 2021 – 2023.

ScaleUPgrade

Specializiran program in srečanja za scaleup podjetja

Program ScaleUPgrade je namenjen scaleup podjetjem iz portfelja Slovenskega podjetniškega sklada ter vsem slovenskim scaleup podjetjem, ki so dokazano uspešna, mednarodno konkurenčna in prodorna, hitro zaposlujejo in razvijajo nove kompetence ter ustvarjajo nove tehnologije in produkte.


Scaleup podjetja so tista, ki imajo 10 ali več zaposlenih, vsaj milijon evrov letnega prometa ter so v fazi hitre mednarodne rasti in širitve.

Na podlagi dosedanjega dela s scaleup podjetji in identificiranih njihovih šibkih točk se s programom naslavljajo predvsem naslednje teme:

 • veščine in rešitve za pospeševanje trženja – mednarodna prodaja in marketing,
 • veščine in rešitve za obvladovanje hitre rasti – vodenje, struktura in kontroling,
 • veščine in rešitve za privabljanje ustreznih domačih in tujih talentov ter njihov razvoj.

Program je sestavljen iz konference in manjših neformalnih srečanj.

Konferenca ScaleUPgrade

Konferenca ScaleUPgrade je osrednja letna konferenca za scaleup podjetja, na kateri poleg izmenjave izzivov, rešitev in primerov dobre prakse vodij posameznih področij sodelujejo tudi mednarodno uveljavljeni posamezniki, ki vodijo tehnološko prebojna podjetja.

Konferenca nudi:

 • izmenjavo primerov dobre prakse vodij razvoja (CTO-jev),
 • izmenjavo primerov dobre prakse vodij marketinga (CMO-jev),
 • izmenjavo primerov dobre prakse vodij prodaje (CSO-jev),
 • izmenjavo primerov dobre prakse vodij kadrov (CHrO-jev),
 • izmenjav primerov dobre prakse direktorjev (CEO-tov).

Poleg tega bo konferenca vključevala mreženje med predstavniki scaleup podjetij, strokovnjaki, investitorji, mreženje z mladimi talenti, študenti, profesorji inženiringa in raziskovalci ter prikaz nekaterih vrhunskih tehnologij scaleup podjetij.

ScaleUpgrade  meetup

V programu se izvajajo tudi manjši dogodki oziroma t. i. meetupi za skupine podjetnikov, na katerih je ključna predvsem izmenjava primerov lastne podjetniške prakse z različnimi izzivi, s katerimi se soočajo scaleup podjetja.

S takšnim osebnim prenosom znanja vodilni kader v scaleup podjetjih pridobi nove kompetence, odpirajo se nove priložnosti ter tkejo nova poznanstva in zavezništva.

Srečanji, eno v Ljubljani in drugo v Mariboru, imata podoben namen kakor konferenca ScaleUPgrade, le da bosta v ožji zasedbi in v krajšem formatu – vsako srečanje traja dve uri in združuje posameznike iz vsaj 15 scaleup podjetij.

Vsebinski del, ki naslavlja enega izmed ključnih izzivov ScaleUp:

 • mednarodna prodaja in marketing
 • vodenje, struktura in kontroling
 • privabljanje talentov in njihov razvoj
 • pridobivanje ustreznih financ za rast

Vsakič sledi neformalni del, mreženje in druženje.

Dostopnost