P2

SI-SK

SK-75

DRUGI

Potencialni koristniki finančnih in vsebinskih spodbud sklada ter portfelj sklada.

Program se je izvajal v letu 2023.

DEEP TECH HUB

Pospešitev komercializacije obetavnih deep tech projektov

Deep Tech Hub gradi skupnost deležnikov raziskovalnega in podjetniškega ekosistema, katerih glavni cilj je pospešitev komercializacije obetavnih  deep tech projektov, ki temeljijo na t.i. globokih tehnologijah, razvitih v okviru znanstveno raziskovalne aktivnosti in je nastal na pobudo Slovenskega podjetniškega sklada.

Program Deep Tech Hub je namenjen podpori deep tech projektom, ki temeljijo na znanstvenih dosežkih in v kombinaciji z vrhunskim inženiringom ter poslovnim dizajnom in omogočajo razvoj prebojnih rešitev, ki naslavljajo pereče družbene probleme.

V skupnosti se povezujejo:

 • Akademski podjetniki & raziskovalci in drugi nosilci deep tech projektov
 • Izkušeni podjetniški svetovalci in tehnološki strokovnjaki
 • Domači in tuji investitorji specializirani za deep tech podjeme
 • Specializirani subjekti podpornega okolja v okviru univerzitetnih in raziskovalnih središč

Cilj progama je prepoznati najboljše deep tech projekte in jih pospešiti do globalne komercializacije. S tem želimo prispevati k ustvarjanju proizvodov in storitev za zeleni in digitalni prehod ter ustvarjanje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

Mreža specializiranih subjektov povezanih v program Deep Tech Hub nudi celovito podporo preko serije podpornih programov, in sicer:

 • Program mapiranja obetavnih deep tech projektov v okviru raziskovalno-razvojnih organizacij in podjetij ter izgradnj deep tech skupnosti.
 • Izvajanje aktivne promocije deep tech podjetništva in projektov.
 • Kreiranje promocijsko-izobraževalnih video vsebin s področja deep tech podjetništva.
 • Organizacija konference na področju deep tech podjetništva.
 • Izvajanje izobraževalno-promocijskih treningov za komercializacijo deep tech projektov.
 • Individualno svetovanje in podpora nosilcem deep tech projektov.
 • Povezovanje deep tech projektov z investitorji in strateškimi partnerji.

 

Gradiva

 

Dostopnost