SI-SK

SK75

prejemniki finančnih spodbud sklada za podjetja v zgodnjih fazah rasti

Program se je izvajal v letih
2019 – 2023.

SK Growth Camp

pospeševalnik za prejemnike SK

Program SK Growth Camp je namenjen prejemnikom investicije SK75 in SI-SK. Z najboljšimi strokovnjaki na osmih srečanjih pokriva ključna področja, ki predstavljajo jedro hitre rasti v zagonskih podjetjih.


Ta področja so:

 • DNK podjetja – »mindset«, ekipa in procesi,
 • produkt – strateški razvoj in pozicioniranje,
 • prodaja – taktike in strategije,
 • digitalni marketing – polno izkoriščanje plačljivih in neplačljivih kanalov.

Podrobnejša predstavitev
vsebine programa

DNK podjetja – »mindset«, ekipa in procesi

 • Vzpostavitev in vodenje vitke in agilne organizacije na podlagi zbranih podatkov (»data-driven«)
 • Iskanje, motiviranje in nagrajevanje jedrne ekipe
 • Triki za uspešno vodenje ekipe in reševanje konfliktov
 • Organizacija procesov, merjenje učinkovitosti, hitrost in učinkovitost

Produkt – strateški razvoj in pozicioniranje

 • Konkurenčno pozicioniranje produkta
 • »Fine tuning product-market fit«
 • Strateško načrtovanje razvoja, »product roadmap« in pivotiranje
 • Načrtovanje in upravljanje življenjskega cikla produkta

Prodaja – taktike in strategije

 • Izgradnja prodajnega lijaka v praksi; b2b in b2c
 • Orodja za načrtovanje in spremljanje prodaje
 • Avtomatizacija prodajnih procesov; »lead generation« in »marketing automatization«

Digitalni marketing – polno izkoriščanje plačljivih in neplačljivih poti

 • Poznavanje in načrtovanje celotnega nakupnega procesa kupca (»Customer Decision Journey«)
 • Orodja, strategije in taktike za spremljanje uporabnika v različnih fazah
 • Napredni triki oglaševanja v družbenih omrežjih Instagram, Facebook in Google
 • Izkoriščanje moči skupnosti

5 ključnih razlogov, zakaj se vključiti v program

 1. Naravnan k rezultatom – cilj praktičnega programa je implementacija znanj in orodij v praksi z namenom izboljšanja poslovnih rezultatov in načina dela.
 2. Akcijski dokument s ključnimi kazalniki uspeha (KPI-ji) v programu izdela vsako podjetje ter je v podporo pri sprejemanju odločitev in poslovanju.
 3. PeerPressure – vsako podjetje v programu prejme podjetnika, »sparing« partnerja, ki ga izziva v programu in po njem ter ga spodbuja k uresničevanju v akcijskem načrtu zastavljenih ciljev.
 4. Več kot 15 izkušenih strokovnjakov za rast – v celotnem programu udeleženci spoznajo več kot 15 izkušenih podjetnikov in strokovnjakov za rast, ki z nasveti pomagajo pri ključnih podjetniških izzivih.
 5. Administrativno-strokovna podpora – vsako podjetje v programu prejme skrbnika iz vrst izvajalcev, ki mu stoji ob strani v programu, pa tudi po njem.
Dostopnost