Vse za hitro globalno rast vašega startupa / scaleupa

Pomagamo vam do podjetniškega uspeha s pravo kombinacijo finančnih spodbud in vsebinske podpore.

Kako podpiramo vaše podjetniške ambicije?

Financiranje

Ker tudi najboljša ideja brez kapitala nima veliko možnosti za uspeh, startupom in scaleupom ponujamo različne možnosti javnega in zasebnega financiranja.

P2

Zagonska spodbuda: nepovratna sredstva za inovativna podjetja v idejni fazi

  • 54.000 EUR, izplačanih v treh tranšah
  • podprtih pribl. 40 podjetij na leto
  • tudi 100-odstotna intenzivnost pomoči
Več o P2

SK75

Konvertibilno posojilo (posojilo z možnostjo konverzije v lastniški delež) za prehod v fazo rasti

  • 75.000 EUR, izplačanih v treh tranšah
  • do 30 podjetij na leto
  • ugodni pogoji za posojilo
Več o SK75

SI-SK

Soinvestiranje: podvojitev zasebne investicije korporacij ali zasebnih investitorjev

  • od 100.000 EUR do 600.000 EUR javne investicije
  • podprtih pribl. 5 podjetij na leto, 4 roki odpiranja
  • dodaten kapital za globalno rast
Več o SI-SK

Želite soinvestirati
v sodelujoče startupe in scaleupe?

Kot zasebni investitor ali korporacija lahko prek SK75 ali SI-SK z javno soinvesticijo zmanjšate tveganje in spoznate sodelujoča startup in scaleup podjetja v programu. Več o soinvestitorstvu. Več o investitorstvu

Specializirani programi usposabljanja

Povečajte verjetnost vašega podjetniškega uspeha z udeležbo v vrhunskih, intenzivnih in vsebinsko zaključenih podjetniških programih

Pospeševalniški program P2

P2

Postavite trdne temelje svojemu mlademu podjetju

Več o programu

STARTUP KLINIKA – ODPRAVA KRITIČNEGA TVEGANJA

P2 SI-SK SK75

Podpora podjetjem pri odpravi kritičnega poslovnega tveganja

Več o programu

SK GROWTH CAMP – POSPEŠEVALNIŠKI PROGRAM SK75/SI-SK

SI-SK SK75

Intenziven pospeševalniški program za globalno rast podjetij

Več o programu

NEXTROUND – PRIDOBITE NOVO RUNDO INVESTICIJE

P2 SI-SK SK75

Pitch trening, demo dnevi in mednarodna investicijska konferenca

Več o programu

KORPOSTART – PRITEGNITE K SODELOVANJU KORPORACIJE

P2 SI-SK SK75

Povezovanje startup podjetij in korporacij za investicije in strateška partnerstva

Več o programu

INTL – GLOBALNA INTERNACIONALIZACIJA IN RAST

P2 SI-SK SK75

Program in individualna podpora pri vstopu na globalne trge

Več o programu

KONFERENCA PODIM – BODITE DEL NAJVEČJE PODJETNIŠKE KONFERENCE V REGIJI

P2 SI-SK SK75

Udeležba na mednarodni konferenci s stojnico in 1 : 1 srečanji

Več o programu

HARDWARESTART – VERTIKALNI POSPEŠEVALNIK ZA INDUSTRIJO STROJNE OPREME

P2 SI-SK SK75

Specializiran vertikalni pospeševalnik za podjetja, ki razvijajo strojno opremo

Več o programu

SCALEUPGRADE - PROGRAM ZA SCALEUPE

SI-SK

Specializiran program in srečanja za scaleup podjetja

Več o programu

Startup.si -nacionalna in mednarodna promocija startup podjetij

Projekt Start:up Slovenija je neodvisna odprta platforma slovenskega startup ekosistema, ki podpira inovativno podjetništvo v Sloveniji.

Več o programu

DOGODKI TEAMBUILDING+ – POSTANITE DEL SKUPNOSTI

P2 SI-SK SK75

»All-inclusiv« – povezovanje, izobraževanje in druženje

Več o programu

Niste prepričani,
kateri program je
pravi za vaš start-up?

Pišite nam

Postanite mentor

Pridružite se več kot 120 mentorjem
in soustvarjajte prihodnost sodelujočih startupov

Več o mentorstvu

Postanite investitor

Spoznajte najboljša startup podjetja
in investirajte skupaj z nami za obvladovanje tveganj

Več o soinvestitorstvu