P2

SI-SK

SK75

prejemniki finančnih spodbud sklada za podjetja v zgodnjih fazah rasti

Program se je izvajal v letih 2019 – 2023.

HardwareSTART

vertikalni pospeševalnik za industrijo strojne opreme

HardwareSTART je edinstven program, namenjen slovenskim startupom, ki se ukvarjajo z razvojem strojne opreme. Cilj programa je t. i. hardware startupom pomagati v fazi testiranja produkta, izdelavi prototipa, izboljševanju prototipa in zagonu množične proizvodnje.


Program zajema:

 • mednarodno konferenco HardwareSTART,
 • vertikalni pospeševalniški program,
 • individualno svetovanje podjetjem,
 • neformalna srečanja skupnosti.

Mednarodna konferenca HardwareSTART

Razvoj produktov na področju strojne opreme je izredno specifičen predvsem zaradi potrebe po raznovrstnem znanju in odvisnosti od faze, v kateri je podjetje. Za povečanje možnosti uspeha v razvoju fizičnega produkta je treba upoštevati kar nekaj dejavnikov. Od dobre ideje, dobre analize trga in konkurence, do izdelave tehnično dovršenega izdelka, ki ga je treba temeljito preskusiti. Za vse to pa je treba pridobiti znanje in izkušnje iz prve roke.

Zato je vsako leto organizirana konferenca HardwareSTART, katere namen je od mednarodnih in domačih strokovnjakov pridobiti temeljno znanje za gradnjo podjetij, ki razvijajo strojno opremo.

Vertikalni pospeševalniški program

Vertikalni pospeševalniški program pokriva ključne teme na področju gradnje podjetij v industriji strojne opreme. Udeleženci dobijo temeljna znanja o specifiki te panoge, pa tudi druga ključna znanja, ki se navezujejo na delovanje v tej panogi. Zajete teme:

 • uvod v razvoj produkta na področju strojne opreme,
 • prototipiranje, priprava MVP in izdelava končnega produkta,
 • marketing in prodaja v industriji strojne opreme,
 • finance in pridobivanje kupcev v industriji strojne opreme.

Individualno svetovanje podjetjem

HardwareSTART vključuje tudi individualno svetovanje podjetjem kot nadgradnjo vertikalnega pospeševalnika. Namen individualnega svetovanja je, da strokovnjaki na področju strojne opreme pomagajo startup podjetjem pri prototipiranju, dokončanju produktov, pa tudi pri vstopu na trg, marketinški in prodajni strategiji ter na drugih ključnih področjih pri gradnji podjetja v tej panogi.

Meetupi skupnosti

T. i. meetup dogodki so neformalna srečanja skupnosti, katerih namen je, da se skupnost poveže in se stkejo nova poslovna partnerstva.
Dogodki skupnosti so namenjeni:

 • startupom, ki delujejo na področju razvoja strojne opreme,
 • korporacijam, ki startupom na področju razvoja strojne opreme ponujajo pomoč,
 • korporacijam, ki se želijo povezovati s startupi z namenom doseganja sinergije,
 • investitorjem bodisi v obliki uspešnih podjetnikov in poslovnih angelov bodisi v okviru državnih institucij, ki zagotavljajo kapital,
 • podpornemu okolju za podjetja, ki so dejavna na tem področju.

 

Izobraževalne video posnetke, ki so nastali v okviru programa Hardware START si lahko pogledate na YouTube kanalu Katapulta.

 

Dostopnost