P2

SI-SK

SK75

prejemniki finančnih spodbud sklada za podjetja v zgodnjih fazah rasti

Program se je izvajal v letih 2020 – 2023.

Startup klinika

odprava kritičnega tveganja startupov

Startup klinika z najboljšimi svetovalci na posameznih poslovnih funkcijah pomaga podjetnikom do rešitev najtežjih poslovnih problemov in profesionalizacije poslovanja.


Tako izbrani strokovnjaki z različnih poslovnih področij in v aktivnem sodelovanju individualno s podjetniško ekipo pomagajo pri odpravi kritičnih razvojnih ovir startup podjetij ter pripomorejo k bistveno višji stopnji profesionalnega delovanja.

Cilj Startup klinike je omogočiti startupom boljši nastop na trgu in diferenciacijo od konkurence, posredno pa povečanje prometa podjetja.

Področja delovanja Startup klinike

Strokovnjaki Startup klinike podjetnikom pomagajo pri specifičnih poslovnih problemih ali profesionalizaciji poslovanja, kar se nanaša na naslednje poslovne funkcije:

  • organizacija poslovnih procesov,
  • učinkovita prodaja in marketing,
  • poslovne finance (načrtovanje, obratni kapital, ključni kazalniki uspešnosti, analitika, kalkulacije, ekonomika),
  • pravo in zaščita intelektualne lastnine,
  • upravljanje talentov,
  • pomoč pri pridobivanju dodatnega financiranja.

Za pomoč podjetjem ima Startup klinika mrežo lastnih strokovnjakov, specialistov na posamezni poslovni funkciji, z bogatimi izkušnjami. Startup se lahko posvetuje tudi z več različnimi svetovalci, če se sooča z več manjšimi izzivi.

Delo Startup klinike je zasnovano tako, da startup lahko takoj začne pridobljeno znanje uporabljati v praksi. Prav tako svetovalci pomagajo s stiki iz svoje socialne mreže, ki bi startupu lahko pomagali do hitrejšega napredka.

Način delovanja Startup klinike

Delovanje Startup klinike poteka po vnaprej strukturiranem in preverjenem procesu:

  • uvodno srečanje – na njem se oceni stanje in prepoznajo se konkretne potrebe podjetja,
  • sedem svetovalnih srečanj (po dve uri) glede na pripravljen plan dela,
  • priprava analize doseženih rezultatov.

Delo s specialisti Startup klinike lahko poteka po videokonferenci, v prostorih podjetja ali na terenu in je fleksibilno. Priporoča se, da podjetje v sodelovanje vključi podjetnike in ključne kadre, ki najbolj vplivajo na organizacijo in zelo podrobno poznajo delovanje startupa.

Dostopnost