P2

prejemniki finančnih spodbud sklada za podjetja v zgodnjih fazah rasti

Bo objavljeno kmalu

Push2Start

pospeševalnik za prejemnike P2

Program Push2start je namenjen prejemnikom zagonske spodbude P2 in nagovarja štiri ključna področja, ki jih morajo podjetja v zgodnji fazi rasti obvladovati, da lahko postavijo trdne temelje hitro rastočega globalnega podjetja ter vstopijo na trg v najkrajšem možnem času in z največjo možno hitrostjo.


Ta štiri področja so:

 • podjetje – izgradnja agilne organizacije na podlagi zbranih podatkov,
 • uporabnik – odkrivanje in validacija,
 • produkt – izkoriščanje prednosti MVP-ja,
 • marketing – izkoriščanje potenciala digitalnih poti.

Podrobnejša predstavitev
vsebine programa

Podjetje – izgradnja agilne organizacije na podlagi zbranih podatkov

Prvi sklop je namenjen pridobivanju znanj in veščin ter primerom dobre prakse, ki podjetju pomagajo doseči status hitre in agilne organizacije s sposobnostjo maksimalnega učenja in sprejemanja odločitev na podlagi zbranih podatkov in ključih metrik (»data-driven«).

Uporabnik – odkrivanje in validacija

Drugi sklop pospeševalnika je namenjen načinom iskanja in validacije ključnih predpostavk, povezanih z uporabniki in/ali kupci. Udeleženci usvojijo tehnike in metode, ki omogočajo sistematično odkrivanje in validiranje uporabnikov ter sprejemanje pravih odločitev glede razvoja produkta in drugih procesov v podjetju.

Produkt – izkoriščanje prednosti MVP-ja

Tretji sklop je tako namenjen oblikovanju in izvajanju strategije razvoja produkta, ki podjetje v najkrajšem času in z najmanj stroški pripelje od prve ideje do pravega produkta, ki ga uporabniki obožujejo, ter omogoča učinkovito prilagajanje produkta po meri uporabnikov.

Marketing – izkoriščanje potenciala digitalnih poti

Četrti modul je posvečen uporabi sodobnih pristopov, tehnik in orodij digitalnega marketinga, ki podjetnikom omogočajo tesen stik s trgom, zbiranje povratnih informacij ter natančno in usmerjeno komuniciranje s tarčnim segmentom. Udeleženci se naučijo zastaviti prodajni lijak ter z različnimi orodji oblikovati učinkovit in kar se da avtomatiziran proces zbiranja in nagovarjanja uporabnikov ter konvertiranja teh v donosne kupce in navdušene ambasadorje.

Edinstvena zasnova načina dela

Program je zasnovan tako, da ima za udeležence visoko praktično in uporabno vrednost.

Naravnan k rezultatom – cilj praktičnega programa je implementacija znanj in orodij v praksi z namenom izboljšanja poslovnih rezultatov in načina dela.

Akcijski dokument s ključnimi kazalniki uspešnosti (KPI-ji), ki ga v projektu izdela vsako podjetje, je v podporo pri sprejemanju odločitev in poslovanju.

PeerPressure – vsako podjetje v programu prejme podjetnika, t. i. »sparing« partnerja, ki ga izziva že v programu in po njem ter ga spodbuja k uresničevanju v akcijskem načrtu zastavljenih ciljev.

Izkušen podjetnik + gost. Na vsakem srečanju se aktivno dela z izkušenim nosilcem programskega sklopa, udeleženci pa spoznajo še posebnega gosta, ki se je pred kratkim srečal z izzivi, ki so predmet sklopa.

Administrativno-strokovna podpora. Vsako podjetje v programu prejme skrbnika iz vrst izvajalcev programa. Ta mu stoji ob strani v programu, pa tudi po njem.

Temeljna načela programa

 • Izmenjava izkušenj in dialog namesto monotonih predavanj
 • Praktični primeri iz prve roke namesto suhoparne in že slišane teorije
 • Uporaba orodij, tehnik, delovnih listov, ki jih jutri lahko implementirate v svoje delo

Predavatelji

Nekaj imen predavateljev v programu:

 • Tilen Travnik, D.Labs, Bevo
 • Denis Arh, Crust Technology
 • Matt Mayfield, Telekta
 • Tina Kastelic, Kompetenca
 • Andrej Junej, Viny Greta
 • Sašo Jakljevič, samostojni svetovalec
 • Maja Voje, samostojna svetovalka
 • Andraž Štalec, Red Orbit

Izvajalca programa

 • Tovarna podjemov
 • Tehnološki park Ljubljana