P2

prejemniki finančnih spodbud sklada za podjetja v zgodnjih fazah rasti

Program se je izvajal v letih 2019 – 2023.

Push2Start

pospeševalnik za prejemnike P2

Program Push2start je namenjen prejemnikom zagonske spodbude P2. V petih praktično usmerjenih vsebinskih sklopih omogoča, da postavijo trdne temelje hitrorastočega globalnega podjetja in vstopijo na trg v najkrajšem možnem času z največjo možno hitrostjo.


Ta področja so:

 • Koordinacija – analiza ključnih elementov podjetja
 • Agilnost – izgradnja agilne organizacije, ki temelji na podatkih (»data-driven«)
 • Učenje – moč zgodnjih uporabnikov
 • Prototipiranje – izkoriščanje prednosti MVP-ja
 • Učinkovitost – izkoriščanje potenciala digitalnih poti

Podrobnejša predstavitev
vsebine programa

Koordinacija – analiza ključnih elementov podjetja

Za uspešno načrtovanje je pomembno poznavanje stanja ključnih elementov podjetja ter umestitev na dinamično časovnico z jasno določenimi mejniki in prednostnimi nalogami. Ta korak je najpogosteje zanemarjen, kar povzroča težave, nejasnosti in zmedo v poslovanju.

Agilnost – izgradnja agilne organizacije, ki temelji na podatkih (»data-driven«)

Drugi sklop je namenjen pridobivanju znanj in veščin ter primerom dobre prakse, ki bodo vaše podjetje spremenili v hitro in agilno organizacijo s sposobnostjo maksimalnega učenja in sprejemanja odločitev na podlagi zbranih podatkov in ključnih metrik.

Učenje – moč zgodnjih uporabnikov

Tretji sklop je namenjen načinom iskanja in validacije ključnih predpostavk, povezanih z vašimi zgodnjimi uporabniki in/ali kupci. Usvojili boste tehnike in metode, ki vam bodo omogočale sistematično izkoriščanje vrednosti vaših zgodnjih uporabnikov z namenom kasnejšega učinkovitega nagovarjanja širše skupine uporabnikov in kupcev.

Prototipiranje – izkoriščanje prednosti MVP-ja

Četrti sklop je namenjen oblikovanju in izvajanju strategije razvoja produkta, ki vas bo v najkrajšem času in z najmanj stroški pripeljala od prve ideje do pravega produkta, ki ga bodo uporabniki oboževali, ter omogočala učinkovito prilagajanje produkta po meri uporabnikov.

Učinkovitost – izkoriščanje potenciala digitalnih poti

Peti modul je posvečen uporabi sodobnih pristopov, tehnik in orodij digitalnega marketinga, ki vam omogočajo tesen stik s trgom, zbiranje povratnih informacij ter natančno in usmerjeno komuniciranje z vašim tarčnim segmentom. Naučili se boste postaviti prodajni lijak ter z različnimi orodji oblikovati učinkovit in kar se da avtomatiziran proces zbiranja in nagovarjanja uporabnikov ter konvertiranja teh v donosne kupce in navdušene ambasadorje.

5 razlogov, zakaj v push2start program

 1. Prilagojen vašim potrebam – program temelji na analizi stanja in potreb vašega podjetja. Del programa je tako prilagojen vašim potrebam.
 2. Naravnan k rezultatom – cilj praktičnega programa je implementacija znanja in orodij v prakso z namenom izboljšanja poslovnih rezultatov in načina dela.
 3. Akcijski dokument s ključnimi KPI-ji, ki ga v programu izdela vsako podjetje, vam bo v podporo pri sprejemanju odločitev in poslovanju.
 4. PeerPressure – vsako podjetje v programu prejme podjetnika, t. i. sparing partnerja, ki ga izziva v programu in po njem ter ga spodbuja k uresničevanju v akcijskem načrtu zastavljenih ciljev.
 5. Administrativna strokovna podpora – vsako podjetje v programu prejme skrbnika

Štiri načela na katerih temelji program

 • Soustvarjanje in prilagajanje programa glede na identificirane potrebe sodelujočih podjetij
 • Izmenjava izkušenj in dialog namesto monotonih enosmernih predavanj
 • Praktični primeri iz prve roke namesto suhoparne in že slišane teorije
 • Uporaba orodij, tehnik, delovnih listov, ki jih lahko že jutri uporabite pri svojem delu

Interaktivna orodja

Za učinkovito delo bomo v programu push2start uporabljali sodobna orodja, ki omogočajo sodelovanje, hitro komunikacijo in napredno učenje.

 1. LinkedIn Groups predstavlja komunikacijsko jedro udeležencev programa push2start.
 2. Miro, v svetu številka 1, je orodje za vizualizacijo in učenje.
 3. Google Docs za odlaganje datotek in interaktivno ustvarjanje dokumentov.
 4. Zoom je platforma za videokomuniciranje.

Potek programa

 • Analiza posameznega podjetja
 • Aktivna udeležba v vsebinskih sklopih programa in izgradnja akcijskega dokumenta.
 • »Peer feedback« – na mesečni ravni se organizirajo kratki klici med podjetniškimi »pari«, ki se oblikujejo znotraj programa. Klici so namenjeni poročanju o napredku in medsebojnem sodelovanju med udeleženci. So neformalna srečanja, ki niso obvezna, so pa se v preteklosti izkazala za najučinkovitejšo metodo za napredovanje.
 • Povratna informacija mentorja – v program bodo vključeni tudi podjetniški mentorji, ki bodo sodelovali pri reševanju vaših izzivov.
Dostopnost