P2

SI-SK

SK75

prejemniki finančnih spodbud sklada za podjetja v zgodnjih fazah rasti

Program se je izvajal v letih 2021 – 2023.

Health.Tech.Growth

Vertikalni pospeševalnik je specializiran pospeševalnik za podjetja, ki delujejo na področju zdravja. V okviru vertikalnega pospeševalniškega programa na področju zdravja se izvajajo naslednje aktivnosti:

1. Interaktivni program Partner.Hack

Za  deležnike ekosistema je organiziran program, s katerim se jim bomo omogočili aktivno sodelovanje v pospeševalniškem programu, predvsem z mladimi podjetji. Na interaktivnem se deležnike (zdravstvene institucije, velika podjetja, svetovalci,…) pripravili na sodelovanje s ciljno skupino mladih podjetij ter glede na izzive strateških partnerjev pripravili individualni program sodelovanja.

2. Promocijska konferenco vertikalnega pospeševalnika zdravja

Namen konference je promocija podjetništva v vertikali zdravja in promocija pospeševalniškega programa.

2. Neformalna srečanja skupnosti v vertikali zdravja, Show of Innovation

Show of Innovation je interaktivna razstava inovacij na kateri udeleženci lahko predstavijo svoje rešitve v vertikali zdravja. Namen interaktivne razstave je predsatvitev inovacij, rešitev, produktov in storitev na področju zdarvja, medicine, oskrbe in znanosti ter predstavitev uspešnih podjetniških zgodb iz tega področja.

Druga neformalna srečanja so organizirana z namenom predstavljanja uspešnih podjetniških zgodb, sodelovanj in vzpodbujanja prenosa znanja med podjetniško sfero v vertikali znanja.

4. Izobraževalni program za podjetja iz portfelja Sklada

Izobraževani program je sestavljen iz treh enodnevnih izobraževanj. Program je izveden v sodelovanju s kakovostnimi in izkušenimi predavatelji s podoročja podjetništva in vertikale zdravja.

Vsebine izobraževalnega programa vključujejo:

  • predstavitev poslovnih modelov v zdravstvu s poudarkom na pridobivanju sredstev,
  • pregled vključitve zdravstvene inovacije, produkta ali stroitve v zdravstveni sistem in analizo stroškovne učiinkovitost le-te,
  • vpogled v pridobivanje zdravstveno-relevantnih certifikatov za medicinske pripomočke,
  • programske rešitve, diagnostične naprave in upravljanje dobaviteljske mreže,
  • predstavitev marketinških pristopov v vertikali zdarvstva in varovanje podatkov uporabnikov,
  • pregled stopenj razvoja digitalnega produkta,
  • predstavitev trendov umetne inteligence in strojnega učenja v vertikali zdravsta ter
  • trening predstavitev projekta strateškim partnerjem in/ali investitorjem.

5. Individualno svetovanje inovativnim MSP na podoročju zdravja

Program vključuje tudi individualna svetovanja za podjetja, ki spadajo v portfelj Sklada z rešitvijo na področju zdravstva in jih ponudnik identificira kot tista, ki izkauzjejo največ potenciala ali potrebe po individualnem svetovanju.

V sklopu programa je zagotovljena določena kvota svetovalnih ur, pri čemer je posamezno podjetje lahko deležno 5 – 50 individualnih svetovalnih ur.

Dostopnost