P2

SI-SK

SK75

prejemniki finančnih spodbud sklada za podjetja v zgodnjih fazah rasti

Program se je izvajal v letih 2019 – 2023.

Teambuilding+

»all-inclusiv« povezovanje, izobraževanje in druženje

Dogodkom Teambulding+ lahko rečemo »all-inclusive« paket povezovanja, novih znanj in sproščenega druženja P2 in SK podjetij.Potekajo enkrat ali dvakrat letno in zajemajo tri pomembne komponente:

  • povezovanje SK in P2 podjetij, mentorjev, vodij programov Startup plus, investitorjev, velikih podjetij in drugih deležnikov ekosistema,
  • izobraževanje in pridobivanje novega znanja o vstopu na trg in rasti (izvajalci so vrhunski strokovnjaki),
  • sproščeno druženje skupnosti napredno mislečih prodornih posameznikov.

Dostopnost