Šola za mentorje

Šola za startup in scaleup mentorje

V šoli za mentorje startup in scaleup podjetij udeleženci pridobijo vsa znanja in usvojijo orodja, ki jih potrebujejo za kakovostno mentoriranje v zagonskih podjetjih, ob koncu pa prejmejo tudi certifikat. Biti podjetniški mentor je hkrati lepo in težko, predvsem pa zelo kompleksno in dinamično.

Vsak startup ali scaleup mentor se namreč slej ko prej sooči s težkimi vprašanji, kot so na primer:

 • Kako naj v podjetju naredim pravičen sistem nagrajevanja?
 • Moj soustanovitelj se obnaša kot drugi zaposleni v podjetju. Zdi se mi, da je izgubil podjetniško motivacijo. Kaj naj storim?
 • Ali naj to podjetje razvijam naprej ali naj poskušam vse skupaj prodati?
 • Kakšen cenik in pogoje naj vzpostavim za prodajo svojega izdelka na avstralskem trgu?
 • Imamo odličen izdelek, le prodaja nam še ne gre. Nam lahko pomagaš?
 • Ali je zdaj primeren trenutek, da iščem investitorja? Kje naj ga iščem?
 • Ali je moj izdelek primeren za Kickstarter?
 • Kakšen IT-sistem naj vzpostavim za podporo našemu delovanju?
 • Kako naj organiziram proizvodnjo v podjetju? Katere zunanje partnerje naj izberem?
 • Kako naj se odzovemo na pandemijo?
 • Kako naj bom boljši direktor? Kaj moram pravzaprav početi?

Da lahko podjetnikom in podjetnicam startup in scaleup mentorji pomagajo pri odgovorih na našteta in druga zahtevna vprašanja, je treba dobro poznati različne vloge podjetniškega mentorja, cilje podjetniškega mentoriranja in orodja, ki so za to na voljo.

V šoli za podjetniške mentorje v programu »train the trainers« udeleženci:

 • razumejo, kaj so (in kaj niso) naloge podjetniškega mentorja,
 • spoznajo konkretne tehnike, orodja in metode za podporo učinkovitega mentorskega odnosa,
 • obravnavajo konkretne mentorske situacije in skupinsko razpravljajo o ustreznih odzivih nanje,
 • spoznajo druge mentorje in strokovnjake za poznejšo izmenjavo izkušenj in mnenj.

Cilj šole je opremiti mentorje s teoretično podlago, ki jo lahko tudi preizkusijo na konkretnih simulacijah mentorskih situacij. Šola poteka izrazito interaktivno in z veliko konkretnega dela na primerih in realnih situacijah.

Šola za mentorje se je odvijala v letih 2020 in 2021, za mentorje pa so bili organizirani tudi drugi izobraževalni dogodki in srečanja. Programi za mentorje se pripravljajo tudi v novem programu.

Dostopnost