Šola za vlagatelje

Kako in zakaj postati poslovni angel?

Koliko rešitev za izzive, ki jih velika podjetja na trgu ne zaznajo, ne zaživi, ker zagonska podjetja ostanejo brez denarja za razvoj? In katere prelomne ideje so spremenile strukturo gospodarstva, ker je inovativnim zagonskim podjetjem uspelo pridobiti vire financiranja? Med uspešnimi primeri, ki so zrasli v velika podjetja, so Booking, Salesforce, Slack, Tesla, pa tudi podjetja slovenskih korenin, kot sta Zemanta in Eurosender.

Vlaganje v zagonska podjetja je daleč najbolj tvegano, a je lahko tudi najbolj donosno. V izjemnih primerih znašajo donosi celo večtisočkratnik vloženih sredstev. Hkrati pa je vlaganje v zagonska podjetja tudi priložnost za pomoč novi generaciji podjetnikov, osebno rast in učenje.

Prva šola za vlagatelje v zagonska podjetja v Sloveniji ponuja uporabna znanja, oplemenitena z bogatimi praktičnimi izkušnjami strokovnjakov in obstoječih vlagateljev. V Šoli za vlagatelje se obstoječim in potencialnim novim vlagateljem pomaga razviti kompetence, s katerimi znajo izbrati prave poslovne priložnosti in oblikovati primerno naložbo, ki zagonskemu podjetju pomaga do naslednje razvojne faze.

V Šoli za vlagatelje se iz analize uspešnih primerov udeleženci naučijo:

  • prepoznavati razliko med vlaganjem v klasične naložbe (finančno, projektno) in vlaganjem v zagonska podjetja,
  • kako najti in razviti priložnost za vlaganje v zagonska podjetja,
  • prepoznavati talente, nosilce podjetniških idej, ki vodijo zagonska podjetja, in njihove reakcije v kritičnih situacijah,
  • kako opraviti skrben pregled posamezne priložnosti tako navznoter (tim, izdelek) kot navzven (velikost trga),
  • načine prodiranja na trg, ki zahteva stalno prilagajanje prodajnih poti in trženjskih prijemov,
  • spremljanje naložbe po fazah rasti podjetja do prodaje (exit).

Kako poteka Šola za vlagatelje?

Program Šole za vlagatelje je sestavljen iz:

  • dvostopenjskega izobraževanja (osnovni in napredni), ki vključuje pet srečanj v vsaki od regij (vzhodna in zahodna kohezijska regija),
  • individualnega svetovanja strokovnjakov pri identificiranih priložnostih za naložbe,
  • srečanj obstoječih in bodočih vlagateljev v Kamniku in Velenju z namenom izmenjave primerov dobre prakse in predstavitve izkušenj različnih podjetij s tveganim kapitalom.

Dostopnost