Mentorji

Tanja Senekovič

Štajerski tehnološki park
Tanja Senekovič ima bogate izkušnje z mentoriranjem podjetij v fazah rasti in pri razvoju novih poslovnih idej.

Tanja Senekovič ima več kot 20-letne izkušnje dela s podjetji, ki jim svetuje predvsem pri razvoju poslovnih idej ter pri zagonu dejavnosti ter v nadaljnjih fazah poslovnih aktivnosti. Njene izkušnje vključujejo tudi poslovno načrtovanje, izboljšave poslovnega procesa, upravljanje in vodenje projektov. Tanja podjetjem pomaga tudi pri medsebojnem povezovanju in povezovanju s potencialnimi strokovnimi in finančnimi partnerji.

Izkušnje s tujimi trgi
Črna Gora
Evropa
Srbija
Izkušnje v industrijah
Energetska učinkovitost
Izobraževanje in upravljanje znanja
Komunikacija in sodelovanje
Oblikovanje in inženiring
Upravljanje dobavne verige
Izkušnje s tipom trga
B2B
B2C
B2G
Ključne kompetence
Finance, pravo in poslovodenje
Oblikovanje in razvoj produktov
Prodaja in razvoj poslovanja
Izkušnje s podjetji v razvojnih stopnjah
Zgodnja faza
Dostopnost