Mentorji

Špela Stres

Institut "Jožef Stefan"
Dr. Špela Stres je vodja Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” in vabljena predavateljica na Univerzi v Ljubljani in Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.

Dr. Špela Stres je vodja Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” in vabljena predavateljica na Univerzi v Ljubljani in Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Doktorirala je iz fizike na Univerzi v Ljubljani, magistrirala iz prava na področju intelektualne lastnine na Univerzi v Torinu, izpopolnjevala MBA na Cotrugli Business School in opravila izpit za patentnega odvetnika. Od leta 2014 je imetnica certifikata CLP. 

 

Svojo kariera je pričela kot pedagoška in strokovna sodelavka na Inštitutu Jožefa Stefana in kasneje nadaljevala v Hamburgu na Deutsches Elektronen Synchrotron. Svoje izkušnje je pridobivala kot podpredsednica in članica upravnega odbora Evropskega združenja strokovnjakov za znanost in tehnologijo. Prav tako je bila članica svetovalne skupine za prihodnje nastajajoče tehnologije in članica svetovalne skupine SWAFS pri Evropski komisiji (DG Connect in DG R&I). 

 

Špela je članica strokovne skupine, ki svetuje projektni skupini EIC za Generalni direktorat za raziskave in inovacije v Evropi. Je tudi predstavnica foruma CERN Knowledge Transfer in foruma o medicinskih aplikacijah. 

 

Danes je dejavna na področju poslovnega razvoja in oblikovanja finančnega podpornega okolja za inovacije. Dela na različnih področjih tehnologije kot so industrijska robotika, nanomedicine, nanotehnologija in pametna mesta. V zadnjih 10 letih je igrala ključno vlogo pri ustanavljanju 11 odcepljenih podjetij.

Izkušnje s tujimi trgi
Irska
Italija
Nemčija
Velika Britanija
Izkušnje v industrijah
Izobraževanje in upravljanje znanja
Medicinske naprave in tehnologije
Proizvodni procesi
Raziskovanje in proizvodnja
Zaznavanje in avtomatizacija
Izkušnje s tipom trga
B2B
Poznavanje tehnologij
Industrijska robotika
Nanomedicina
Nanotehnologija
Pametna mesta
Ključne kompetence
Intelektualna lastnina
Marketing in PR
Poslovna strategija
Izkušnje s podjetji v razvojnih stopnjah
Idejna faza
Mentor v programih
P2 2010 SPS
Dostopnost