Mentorji

Mitja Štampfer

Postartup - Pošta Slovenije
Vodstveni član ekipe Postartup ter aktiven investitor.

Mitja je na Pošti Slovenije zadolžen za izvajanje Strategije dela Pošte Slovenije s stratupi in v imenu Pošte Slovenije išče inovativna podjetja, ki se dotikajo optimizacije dostave, pametne logistike in e-poslovanja.

Izkušnje s tujimi trgi
Bosna in Hercegovina
Črna Gora
Hrvaška
Makedonija
Slovenija
Srbija
Izkušnje v industrijah
Infrastruktura in distribucija
IT oprema in infrastruktura
Logistične storitve
Upravljanje premoženja in investiranje
Varnost podatkov in zasebnost
Izkušnje s tipom trga
B2B
B2C
Ključne kompetence
Finance, pravo in poslovodenje
Poslovna strategija
Uporabniška izkušnja
Izkušnje s podjetji v razvojnih stopnjah
Semenska faza
Mentor v programih
P2 2013 SPS
Dostopnost