Mentorji

Marjetka Jakob

Pomurski tehnološki park
Projektna vodja v Pomurskem tehnološkem parku

Marjetka je vodja start:up inkubacijskega centra v Pomurskem tehnološkem parku. Njen glavni fokus so nosilci poslovnih idej, start:up podjetniki in obstoječa inovativna podjetja; je dobra evalvatorka poslovnih idej in kompetenc njihovih nosilcev, obvlada pravno-formalne predpise s področja zagona dejavnosti, tehnični vidik registracije vseh pravnih oblik, pripravo poslovnih modelov, poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov ter najrazličnejših finančnih simulacij. Obvlada različne metode oblikovanja poslovnih modelov. Je izvajalka motivacijskih in promocijskih delavnic ter podjetniške šole. Razpolaga z izkušnjami povezovanja izobraževalne sfere z lokalnim gospodarstvom. Mentorira tudi dijake, študente in aktivne iskalce zaposlitve pri delu na konkretnih podjetniških izzivih lokalnih podjetij. Je ocenjevalka poslovnih načrtov na nacionalnem tekmovanju start:up podjetij. Je vir informacij o ukrepih in spodbudah države in lokalnih skupnosti.

Izkušnje s tujimi trgi
Avstrija
Hrvaška
Madžarska
Nizozemska
Izkušnje v industrijah
Hrana
Kmetijstvo
Proizvodni procesi
Proizvodnja
Izkušnje s tipom trga
B2B
B2C
Ključne kompetence
Finance, pravo in poslovodenje
Poslovna strategija
Prodaja in razvoj poslovanja
Izkušnje s podjetji v razvojnih stopnjah
Zgodnja faza
Mentor v programih
P2 2013 SPS
Dostopnost