Mentorji

Jaka Vadnjal

Agnes, d.o.o.
Finančnik z izkušnjami v razvoju napredne SEPA plačilne storitve in razvojem zaprtega sistema kartičnega procesiranja.

Jaka Vadnjal je izkušeni finančnik, ki je v preteklosti vodil Hranilnico Lon, bil je direktor znanstveno-raziskovalnega inštituta na GEA College (kjer je bil med letoma 2012 in 2015 tudi dekan fakultete) ter namestnik direktorja in vodja vavčerskega svetovanja na JAPTI (danes SPIRIT Slovenia). Je tudi predavatelj in visokošolski učitelj, nosilec predmeta Poslovna prognostika in strategija trajnostnega razvoja na Doba fakulteti.

Vodil je številne raziskovalne in razvojne projekte ter pri njih sodeloval, redno pa piše tudi za strokovne revije. Glavne teme njegovega raziskovanja in pisanja so podjetništvo, družinsko podjetništvo, podjetništvo med mladimi in podjetniško financiranje. Prav tako ima izkušnje s svetovanjem na temo vzpostavljanja spodbudnega okolja za podjetništvo.

Izkušnje s tujimi trgi
Nemčija
Slovenija
Velika Britanija
Izkušnje v industrijah
Finančne transakcije
Izobraževanje in upravljanje znanja
Rešitve za plačevanje
Upravljanje premoženja in investiranje
Vodenje računov
Izkušnje s tipom trga
B2B
B2C
Ključne kompetence
Finance, pravo in poslovodenje
Investicije in prodaje podjetij
Poslovna strategija
Izkušnje s podjetji v razvojnih stopnjah
Zgodnja faza
Dostopnost