Mentorji

Gregor Sakovič

NLB d.d.
Izkušeni finančnik Gregor Sakovič je tudi vodja Centra inovativnega podjetništva NLB

Gregor Sakovič ima več kot 15 let izkušenj z delovanjem v finančni industriji, in sicer v poslovodnih in nadzornih funkcijah. Je vodja Centra inovativnega podjetništva NLB, osredotoča se na razvoj inovativne poslovne ideje (po metodi Design thinking), poslovnega modeliranja (metodi Business model Canvas in Lean Canvas), ter na pripravo finančne funkcije in kreiranje finančnih projekcij (budgeting, stroškovne in prihodkovne kalkulacije) za startupe. Poseben poudarek namenja temi “kako se pogovarjati z banko” in bančnemu financiranju.

 

Izkušnje s tujimi trgi
Avstrija
Bosna in Hercegovina
Izkušnje v industrijah
Izobraževanje in upravljanje znanja
Komunikacija in sodelovanje
Posojila
Prosti čas, potovanja in turizem
Tržnice in borze
Izkušnje s tipom trga
B2B
B2C
Ključne kompetence
Finance, pravo in poslovodenje
Poslovna strategija
Prodaja in razvoj poslovanja
Izkušnje s podjetji v razvojnih stopnjah
Semenska faza
Dostopnost