Mentorji

Boštjan Rupnik

Gambee
Strokovnjak za razvoj poslovnih modelov, mednarodno poslovanje in vstop ter prodajo na mednarodnih trgih.

Boštjan je svoje 20-letne izkušnje z razvojem poslovnih modelov in mednarodnim poslovanjem pridobil kot direktor poslovnega razvoja v družbi Gold Club in kot direktor v družbi Proizbira (Gambee), kjer je aktiven še zdaj. V obeh družbah je bil oziroma je član ožje vodstvene ekipe, odgovoren za razvoj novih poslovnih modelov, inovativnih in tehnološko naprednih igralniških produktov ter njihov vstop na različne mednarodne trge in za pridobivanje investitorjev.

 

Kot podjetniški svetovalec sodeluje v podjetniških programih Primorskega tehnološkega parka in startupom s svojim znanjem pomaga pri razvoju poslovnih modelov, izgradnji distribucijskih mrež in pri pridobivanju investitorjev.

Dostopnost