Investitorji

SID banka

SID banka
Banka nudi malim in srednjim podjetjem dolžniško in lastniško financiranje ter zavarovanja izvoznih poslov.

SID banka ima kot upravljalec Sklada skladov v upravljanju okoli 250 milijonov € iz evropskih kohezijskih sredstev, ki so Sloveniji v finančni perspektivi 2014-2020 na voljo do leta 2023 za financiranje razvoja podjetništva. Z dodatnim vzvodom finančnih posrednikov, bodo podjetjem in drugim končnim prejemnikom skupaj na voljo sredstva v višini 400 milijonov €.

Njihov glaven fokus je spodbujanje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, na štirih področjih: Raziskave, razvoj in inovacije; mala in srednje velika podjetja; energeska unčinkovitost; urbani razvoj.

Natalija Stošicki direktorica, oddelek za naložbe in evropske programe
VRSTA INVESTITORJA
Drugo
Sklad tveganega kapitala
Strateški investitor