Mentorji

Tatjana Zabasu Mikuž

South Central Ventures
Partnerka in članica vodstvene ekipe sklada tveganega kapitala South Central Ventures.

Tatjana je partnerka in članica vodstvene ekipe v skladu tveganega kapitala South Central Ventures ter soustanoviteljica prvega slovenskega sklada tveganega kapitala, ki ga upravlja RSG Kapital. V začetku svoje kariere je delovala kot vodja kabineta ministrice za gospodarstvo, kjer je aktivno sodelovala pri oblikovanju in izvajanju programov za spodbujanje podjetništva in dvig konkurenčne sposobnosti slovenskih podjetij. Pot je nadaljevala v svetovalnem podjetju Deloitte, kjer je delovala kot svetovalka na področju poslovnih financ ter vodila projekte skrbnih pregledov podjetij in svetovanja pri oblikovanju prodajnih in razvojnih strategij.

 

Ima bogate izkušnje na področju financ, organizacije in zbiranja finančnih sredstev za startup podjetja. V zadnjih letih deluje kot članica upravnih odborov družb Cognism Ltd., InPlayer Ltd., Customsell Ltd. in Efos, ter prokuristka družbe Citadela.

Izkušnje s tujimi trgi
Hrvaška
Makedonija
Nizozemska
Slovenija
Srbija
Velika Britanija
Izkušnje v industrijah
Finančne transakcije
Produktivnost in poslovne aplikacije
Upravljanje premoženja in investiranje
Izkušnje s tipom trga
B2B
Ključne kompetence
Finance, pravo in poslovodenje
Investicije in prodaje podjetij
Poslovna strategija
Izkušnje s podjetji v razvojnih stopnjah
Zgodnja faza
Dostopnost