Mentors

Boris Skudnik

RRA Koroška
Boris Skudnik has extensive experience in incubating companies, entrepreneurial mentoring, consulting and informing.

Boris Skudnik has more than 15 years of experience in the management, organization and planning of work tasks, supervision and logistics in the procurement and management of marketing activities. In recent years, he offers professional assistance in the management and implementation of Network Business Incubator Koroška's activities, including business incubation, business mentoring, consulting and informing. He is also an internal mentor and expert in the project Entrepreneurial in the World of Busines for a problem area (Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje).

FOREIGN MARKET EXPERIENCE
Avstrija
KEY INDUSTRY
IT oprema in infrastruktura
Izobraževanje in upravljanje znanja
Komunikacija in sodelovanje
Proizvodni procesi
MARKET TYPE EXPERIENCE
B2B
KEY COMPETENCIES
Informacijsko-komunikacijska tehnologija
Poslovna strategija
Uporabniška izkušnja
EXPERIENCE WITH COMPANIES IN DEVELOPMENT STAGES
Idejna faza
MENTOR IN PROGRAMMES
P2 2013 SPS
SI-SK 2022 SPS
Accessibility