SK75: Spodbude za zagon inovativnih podjetij (ni več v izvajanju)

Ključne informacije o finančni spodbudi P2
(v izvajanju do 2023)

Za podjetja v semenski razvojni fazi

mikro in majhna podjetja

mlada podjetja do 5 let, ki so organizirana kot d.o.o.

SK75: Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Inovativnemu podjetju, ki v semenski razvojni fazi potrebuje finančno injekcijo za pospešitev prodaje in hitrejšo rast na trgu, Slovenski podjetniški sklad nudi kvazilastniško financiranje v obliki konvertibilnega posojila pod zelo ugodnimi pogoji. Namen produkta je zagotavljanje kvazilastniškega financiranja (konvertibilno posojilo) za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja pri komercialnih bankah oz. drugih klasičnih oblik financiranja. 


Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).

Ključne informacije o finančni spodbudi SK

Višina financiranja

 • 75.000 EUR konvertibilnega posojila

Črpanje financiranje

Črpanje posojila v treh tranšah

 • 1. tranša: 25.000 EUR
 • 2. tranša: 25.000 EUR
 • 3. tranša: 25.000 EUR

Doba financiranja

 • ročnost konvertibilnega posojila vključno z moratorijem na odplačilo posojila: pet (5) let z možnostjo podaljšanja ročnosti za največ dve (2) leti

Možnost moratorija

 • 3-letni moratorij na odplačilo glavnice konvertibilnega posojila

Obrestna mera

 • pogodbena obrestna mera: fiksno 4,0 % p. a.

Način odplačevanja

 • konvertibilno posojilo se odplačuje v enakih zaporednih mesečnih obrokih po preteku moratorija

Upravičeni stroški

 • vsi stroški, namenjeni poslovanju in razvoju podjetja
 • prepovedano je poplačilo že obstoječih kreditov podjetja

Upravičenci in osnovni pogoji

 • mikro- in mala podjetja
 • podjetje, registrirano v Sloveniji (sedež v RS)
 • podjetje, registrirano kot d. o. o.
 • podjetje nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • starost podjetja od 1 do 5 let
 • vsaj en družbenik, zaposlen za polni delovni čas

Drugi pogoji

 • dokončan razvoj produkta/storitve, ki so ga/jo že preizkusili pri prvih strankah
 • lasten razvoj ali inovativen poslovni model
 • prvi prihodki od prodaje produkta/storitve
 • podjetje ne sme biti v težavah
 • podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

Strokovni svet

 • V primeru pridobitve konvertibilnega posojila se oblikuje strokovni svet družbe, ki je posvetovalno telo in poslovodji svetuje pri strateških odločitvah ter pri drugih odločitvah na podlagi zaprosila poslovodje.

Merila za izbor

 • število doseženih točk v predselekciji
 • podjetniška ekipa
 • inovativnost in tehnologija
 • obseg ustanovitvenega vložka v podjetju v denarju
 • prisotnost zasebnega investitorja
 • finančno stanje oz. zadolženost podjetja
 • velikost in rast trga
 • sposobnost vračila konvertibilnega posojila

Prijava na javni razpis SK75 se izključuje s hkratno prijavo na razpise P2, P2R in SI-SK. Prav tako je dovoljen zgolj prehod podjetij v smeri P2/SK75/SI-SK in ne obratno.

Predselekcijski postopek SK75

Pridobitev finančne spodbude SK75 je delno pogojena tudi s sodelovanjem v predselekcijskem postopku, katerega namen je pomoč pri izboru najustreznejših startup podjetij z vključitvijo podjetniških ekspertov v postopek ocenjevanja in osebnimi predstavitvami poslovnih idej. Sodelovanje v predselekciji ni nujno, je pa zelo priporočljivo (točke).

Pogoji za sodelovanje v predselekciji za SK75:

 • inovativna poslovna ideja z ambicijami na globalnem trgu
 • razvita rešitev, ki je že preizkušena pri prvih strankah oziroma zgodnjih uporabnikih
 • podjetniška ekipa (ni nujno, da je že dokončno sestavljena)
 • zaveza k uresničitvi ideje za 100-odstotni delovni čas
 • pripravljenost, delati po sodobnih metodologijah podjetništva in za vključitev v podporne programe

Predselekcija, v okviru katere lahko skupaj zberete največ 40 točk, za razpis SK75 poteka po korakih, ki so med seboj povezani in jih ni mogoče preskakovati:

 • 1. KORAK: oddaja spletnega prijavnega obrazca na spletni strani prijave.startup.si
 • 2. KORAK: prve predstavitve pred komisijo, na katerih lahko podjetje zbere največ 10 točk
  • najmanj 6 točk je potrebno za napredovanje v naslednji korak
 • 3. KORAK: udeležba na pripravljalni delavnici
 • 4. KORAK: druga predstavitev pred komisijo, na kateri lahko podjetje zbere največ 30 točk
 • 5. KORAK: uradna prijava na razpis SK75 Slovenskega podjetniškega sklada

Roki za posamezne korake so odvisni od datuma objave razpisa. Točni datumi so na uradni strani finančne spodbude, ki je navedena tudi na koncu te strani.

Druge koristi predselekcijskega postopka:

 • srečanje podjetnikov z drugimi podjetniškimi ekipami
 • pomoč podjetniku pri pripravi kakovostne vloge
 • svetovanje podjetniku pri dodatnem razvoju poslovne ideje in poslovnega modela ter podrobna obrazložitev možnosti podkrepitve poslovnega modela z dokazili
 • pridobitev potencialnega zasebnega investitorja
 • pomoč pri smiselni obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije
 • priprava podjetnika na predstavitev

Vsebinska podpora in programi usposabljanja

Slovenski podjetniški sklad prejemnikom finančnih spodbud zagotavlja tudi intenzivno vsebinsko podporo v obliki mentorskega programa ter drugih specializiranih, intenzivnih in zaključenih podpornih programov. Osrednji cilj vsebinske podpore programa Startup Plus je povečanje in izboljšanje učinka finančnih spodbud sklada, namenjenih podjetjem v zgodnji fazi rasti.

Udeležba podjetij v vsebinskih programih se odraža v obliki višje stopnje preživelosti in hitrejše mednarodne rasti startup podjetij. Vsebinski programi imajo torej ključno vlogo, da so startup podjetja uspešnejša tako zaradi pridobitve novih znanj in poznanstev kot zaradi boljše vključenosti v ekosistem.

Za več informacij o novih produktih finančne podpore spremljajte www.podjetniskisklad.si.

P2

Zagonska spodbuda: nepovratna sredstva za inovativna podjetja v idejni fazi

 • 54.000 EUR, izplačanih v treh tranšah
 • podprtih pribl. 40 podjetij na leto
 • tudi 100-odstotna intenzivnost pomoči
Več oP2

SI-SK – Tudi za scaleup podjetja

Soinvestiranje: podvojitev zasebne investicije korporacij ali zasebnih investitorjev

 • od 100.000 EUR do 600.000 EUR javne investicije
 • podprtih pribl. 5 podjetij na leto, 4 roki odpiranja
 • dodaten kapital za globalno rast
Več o SI-SK – Tudi za scaleup podjetja
Dostopnost